Informator ŚDS

Środowiskowe Domy Samopomocy – Informator Mazowiecki prezentuje ofertę pomocy środowiskowych domów samopomocy typ A, B oraz AB na terenie Mazowsza i ich rolę w budowaniu systemu oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Informator zawiera główne informacje o ŚDS – misja, zasady funkcjonowania, informacje jakie grupy osób niepełnosprawnych wspierają środowiskowe domy samopomocy (osoby chore psychicznie i z niepełnosprawnością intelektualną), informacje teleadresowe wszystkich domów z Mazowsza, prezentacje aktywnych i twórczych metod pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, ilustracje w formie prac plastycznych wykonanych przez uczestników ŚDS oraz wypowiedzi uczestników.

W proces tworzenia informatora aktywnie zostali włączeni przede wszystkim uczestnicy środowiskowych domów samopomocy i pracownicy ww. placówek. Środowiskowe domy samopomocy współorganizowały i inicjowały wydarzenia składające się na tworzenie informatora (konkurs literacki i plastyczny „To co dla nas ważne – tu jest nasz Dom”), ponieważ naszym założeniem jest działanie „na rzecz” osób z zaburzeniami psychicznymi, ale też „z” tymi osobami.

Udział w projekcie uczestników ŚDS wiąże się z tworzeniem czegoś wspólnego co ma pozytywny wpływ nie tylko na całą społeczność, lecz również dla poszczególnych uczestników projektu. Udział w projekcie osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób chorujących psychicznie daje poczucie siły i sprawstwa, zwiększa wiarę we własne możliwości oraz pozwala tym osobom przekonać się o swoich kompetencjach i zdobywać nowe.

Informator skierowany jest do instytucji pomocy społecznej, zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem psychiatrycznej opieki zdrowotnej i oświaty, w tym szkolnictwa specjalnego, środowiska lokalnego, osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin poszukujących pomocy.

Zapraszamy do lektury!
Zarząd Mazowieckiego Forum Środowiskowych Domów Samopomocy

POBIERZ: INFORMATOR